En av utfordringene vi har ved bruk av FDM-printere, er deler som har overheng. Det vil si at områder på delen som skal printes ikke har støtte (support) og “henger i løse luften”. Illustrasjonen under viser at problemet blir større jo større overhenget blir. 

I mange tilfeller er det mulig å unngå problemet med for stort overheng med å enten endre på delene som skal lages, eller å endre på hvilken retning delen printes. I noen tilfeller er det ikke praktisk mulig å snu delen på en slik måte at overheng ikke blir et problem, da må man tenke kreativt for å unngå mye etterarbeid. 

Et eksempel på dette er en del som vi har laget for en privatkunde hvor utformingen gjorde at uansett hvordan vi plasserte delen så fikk vi overheng. Delen skulle printes i TPU, som er et fleksibelt materiale. Dette materialet har svært god lagbinding når man printer med korrekte innstillinger.

Vi tilstreber å printe deler slik at overheng ikke blir et problem. Dette kan vi gjøre vi ved å endre plasseringen av delen på printeplaten. Delen kan plasseres på siden, opp/ned og i noen tilfeller i en vinkel. Til tider er vi nødt til å printe med overheng, og da trenger vi å lage support slik at delen ikke blir slik som på bildet over. 

I eksempelet under er delen printet i TPU (Thermoplastic Polyurethane), som er et fleksibelt/bøyelig materiale (Shore Hardness 95 A i dette tilfellet). Nederst på delen finnes det en “flens”, som gjorde at delen måtte printes slik som vist på bildet. 

Den aktuelle delen før PVA-plate er plassert

Som nevnt er TPU et fleksibelt materiale, printet med relativ høy temperatur (TPU har god lagbinding med korrekte innstillinger, noe som også vil gjelde for eventuell støttestruktur). Dette gjør at supports gjerne klistrer seg til selve delen vi skal lage og er vanskelig å skille i etterkant. I og med at vi brukte en printer med èn dyse på denne jobben, måtte vi finne en snedig måte å lage en god support på denne delen. 

TPU ble brukt som support opp til et visst punkt, hvor vi la inn et stopp i printen, for så å manuelt sette inn en plate på toppen av supporten, som var printet på forhånd i PVA (PVA er et vannløselig materiale som ofte brukes i printere med to extrudere/dyser). Dermed blir det enklere å skille supporten fra selve delen, da PVA enkelt kan separeres fra den ferdige delen med for eksempel lunkent vann.

Sluttresultatet i dette tilfellet ble veldig bra, og den snedige løsningen vår fungerte slik som tiltenkt!

Categories: Produksjon