Hvorfor velge Norshapes AS

Hos oss kan du forvente god kommunikasjon og tett samarbeid. Enten det er design fra bunn, optimalisering av eksisterende modell, produksjon eller digital visualisering.

Produksjon er et vidt og komplekst begrep. Alt vi omgir oss med har enn så lenge blitt designet, testet og produsert av dyktige fagfolk. En typisk prototype til en industribedrift kan stille store krav til blant annet mekanisk erfaring, teknisk kunnskap og materialforståelse. I tillegg må vi som produksjonsbedrift stille med en solid kompetanse knyttet til optimalisering for additiv produksjon, noe som igjen fører til nødvendigheten for god forståelse for design, ergonomi og vurdering av fremtidige utfordringer det aktuelle designet kan skape.

Design og produksjon av et sluttprodukt genererer en mengde spørsmål som for eksempel. Hvilket miljø skal komponenten brukes i? Hvilken påkjenninger blir den utsatt for? Kan designet forenkles siden vi benytter additiv tilvirkning som produksjonsmetode? Kan vi redusere kostnader ved å kombinere flere individuelle deler til en del? Påvirkes personer eller miljø på en negativ eller positiv måte ved at vi designer som vi gjør?

Alt dette og mye mer vurderes i tett samarbeid slik at du som kunde hos oss skal bli fornøyd med levetiden, kvaliteten, utseende og funksjonen til komponenten vi har produsert.

Norshapes har så langt levert prototyper,
reservedeler, reklamemateriell og
egenutviklede komponenter i plast til en rekke fornøyde kunder.

Sørg for at din bedrift drar nytte av fordelene med additiv produksjon, la oss produsere raskt og kostnadseffektivt. Additiv tilvirkning gir større geometrisk frihet en vanlige produksjonsmetoder og veien er derfor kort fra idé til fysisk del.

Komplekse komponenter, industrielle deler og sluttprodukter krever derimot at vi følger nøye med.

Design og produksjon jobber tett fra første sekund. Krymping, temperaturer, toleranser og finish kan ikke overlates til tilfeldighetene.

Enorme muligheter

Listen over komponenter som kan 3D-Printes vokser i et ekstremt raskt tempo.

Deler som tidligere ble støpt eller maskinert hver for seg grunnet geometriske begrensninger kan printes som en komponent, modeller og figurer kan printes i farger, pakninger og foringer i fleksible materialer.

Elektronikk, magneter, NFC brikker osv. kan (ved bruk av rett produksjonsmetode) integreres under produksjon.

Under vises blant annet reservedel til en en ventilblokk, produsert i resin, karbonfiber nylon og 316L rustfritt stål.