Hvem er vi

Leverandør av 3D-Printede produkter og tjenester som CAD, generative design, modeller, reklamemateriell, prototyping og reservedeler. Norshapes er et registrert varemerke og vi legger mye arbeid ned i å levere absolutt høyest mulig kvalitet på produktene.

Norshapes AS ble i 2020 et selvstendig selskap med fokus på produkter og tjenester rettet mot industri. Vi ser frem til å kunne tilby våre tjenester fra vårt verksted like ved Norges største oljeraffineri på Mongstad. Vårt mål er å etablere oss som en industriell leverandør av additiv tilvirkning i plast og metallmaterialer med fokus på fungerende prototyper, deler på bestilling og digitalt lager av reservedeler.

Vi har også stort ønske om å bidra i lokalsamfunnet i form av opplæring og demonstrasjon. Addtiv tilvirkning er i seg selv et godt miljøtiltak og Norshapes AS ønsker å være en pådriver for bruk av denne teknologien.

Teamet bak Norshapes AS har bred faglig kompetanse og hovedtyngden kommer fra sammenlagt over 30 år innen olje og gass industrien.

Stian Fanebust
Daglig leder

Fagbrev industrimekaniker og CNC. 14 års erfaring fra oljebransjen. Har levert produkter ved bruk av additiv tilvirkning siden oppstarten av Norshapes som prosjekt i 2017.

Kristoffer Hermansen
FoU - Ingeniør

Bachelorgrad innen subsea technology fra HVL, mastergrad i industriell kybernetikk fra NTNU. Fagbrev som industrimekaniker. 10 års erfaring fra oljebransjen.

Are Førde
Prosjektingeniør

Bachelorgrad innen Produksjonsteknikk fra HVL. Erfaring med additiv tilvirkning og CAD gjennom studiet. 5 års erfaring fra oljebransjen.

Eirik Tolleshaug
Prosjektingeniør

Bachelorgrad innen Produksjonsteknikk fra HVL.