Lidenskap for utvikling og produksjon

Ikke alle selskaper har mulighet til å ha egne avdelinger innen forskning, utvikling og prototyping. Mange gode ideer kommer fra mindre bedrifter med høy kompetanse innenfor sine spesialiserte fagfelt. Veien fra idé til virkelighet er ofte lang og innebærer at man må bruke mye tid på å få designet og produsert deler, ofte på bekostning av den begrensa tiden som helst skulle vært brukt innenfor kjerneverdiene.

På samme måte som våre kunder er spesialiserte innenfor sine fagfelt, er vi spesialiserte innenfor våre fagfelt; Konseptdesign, prototyping, design av ferdig produkt og produksjon.

 

Noe av det vi brenner for, er å hjelpe engasjerte bedrifter og grundere med å få frem produkter og ideer som ellers kanskje ikke ville sett dagens lys.

 

I Norshapes tar vi alvorlig på vår rolle som en produsent av prototyper og sluttprodukter. Vi har et mål om å tilby våre kunder en komplett produktsyklus som dekker hele komponentens livsløp, slik at ressursene våre kan få nytt liv.

PSX_20210712_112449

Befaring og konsulentoppdrag

Gjennom Norshapes kan bedriften raskt få forslag om hvordan forbedringer og smarte løsninger kan implementeres i anlegg, produksjon eller organisasjonen. Dere stiller med know-how fra deres bransje, og vi hjelper å realisere deres ideer.

 

Vi besøker gjerne deres fasiliteter eller utviklingsavdeling, slik kan vi komme med gode innspill til hvordan additiv produksjon kan spare tid, miljø og ellers realisere prosjekter som tidligere har vært for kostbare.

 

I Norshapes har vi bred erfaring fra mange år innen industri og produksjon. Selskapets nøkkelpersoner innehar også et godt utvalg fagkompetanse.

Fagbrev fra industri og produksjon, mastergrad innen Industriell kybernetikk, bachelorgrad Produksjonsteknikk, Undervannsteknologi og Marinteknikk. Dette i tillegg til lang erfaring med CAD, CAE, CNC og additiv tilvirkning

Til sist det viktigste, lidenskapen for utvikling og produksjon av prototyper, nye konsepter og sluttprodukter.

 

Design, research & development

Vårt hovedfokus er utvikling av design for additiv produksjon og rask prototyping. Samtidig, så langt det er fornuftig, holder vi normalt døren geometrisk åpen for andre produksjonsmetoder slik at designet ikke nødvendigvis låses til additiv produksjon.

Maskinering

For å oppnå mest mulig av potensialet innen additiv produksjon, er mer tradisjonell sponfraskillende produksjonsmetoder fortsatt helt essensielt. Tetningsflater og glide pasninger er noen av de aller viktigste elementene hvor maskinering fremdeles vil være avgjørende for å opprettholde krav til overflater og toleranser.

 

Her stiller vi sterkt med in-house kompetanse. To fagbrev og til sammen 20 års samlet erfaring innen maskinering.

0001-14526395655_20201217_114810_0000

Sirkulær økonomi og miljø

Målet er at alle våre produkter skal designes for å minimere volum av råmateriale som benyttes. Samtidig ønsker vi også i størst mulig grad å bruke fornybare og resirkulerte råvarer.

 

Norshapes ønsker å være et forbilde på hvordan den sirkulære økonomien kan fungere i praksis. Vi er overbevist om at additiv tilvirkning er en ypperlig produksjonsmetode for å legge til rette for mer ansvarlig bruk av ressurser. Både med sparsommelig produksjon, og mulighetene med gjenbruke materialer. Fasiliteter og utstyr for lokal gjenvinning er derfor under utredning. 

Kontaktinformasjon

Norshapes AS

Storemyra 162, 5954 Mongstad, Norge

post@norshapes.no

salg@norshapes.no

+47 40 88 72 83

Norshapes_logo_5.1_BW_ORT